Съюз на бившите служители на МВР

Go to content

Main menu

Архив

РЕФОРМИТЕ В ПОЛИЦИЯТА СА НЕИЗБЕЖНИ
полк. Христо Величков
/2005г./

Промените, които се осъществиха в България след 1989 година бяха неизбежни, но не поради това, че обществото бе  готово за тях, а защото те бяха подчинени на обективно съществуващи в обкръжаващата ни действителност закономерности и пряко активирани от достатъчно силни   външни фактори.
Разрушаването на старата държавна машина, без да се знае каква и как точно ще бъде създадена новата държавна машина, легна в основата на комплекса от причини детерминирали невероятния ръст на престъпността и неадекватното поведение на правозащитните органи и държавата като цяло,  да предприемат ефективни  мерки за обуздаването й.
Уличната демокрация и пагубната политика на идеологическо противопоставяне, напомниха за страсти от злоба и насилие, изпълзели сякаш от тъмните подмоли на праисторически времена.
На гребена на вълната се оказаха личности, които дори и да имаха желанието, не притежаваха необходимите знания и умения, да създадат една нова държавна машина, в която правозащитните органи да реализират функциите си в съответствие с настъпилите промени в  обществените отношения. / Целият материал /


ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО
Полк. Христо Величков


По повод периодично възникващите  в последните години скандали с използуването на “специалните разузнавателни средства” /СРС/, както и даваните от различни компетентни и не чак толкова компетентни лица обяснения, както в обвинителен, така и в оправдателен аспект, е наложителна една по-задълбочена оценка и анализ както на самият закон за СРС, така  и на практиката за неговото приложение.
С подобни закони, при определени условия,  се ограничават временно правата и свободите на гражданите. Тези ограничения се прилагат  при съблюдаване  принципа на “крайната необходимост” и то  в отделни случай, когато възниква нужда  от защита на демократичните институти на обществото и с други средства е невъзможно или крайно затруднително осъществяването на тази защита. В същото време в закона следва да има адекватни и ефективни гаранции против злоупотреба и недопускане на произволно и необосновано  ограничаване декларираните в международното право права и основни свободи на човека.
/ Целият материал /


Back to content | Back to main menu